-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

SO w Gdańsku współorganizatorem konferencji pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej

27 września 2017 r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. „Problemy społeczne młodzieży szkolnej”, organizowana w ramach projektu edukacji prawnej realizowanego we współpracy Kuratorium Oświaty i Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Miło nam poinformować, że wydarzenie swoim patronatem honorowym objęła Minister Edukacji Narodowej.

Konferencja została skierowana do dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkół i placówek edukacyjnych województwa pomorskiego, a jej celem było pogłębienie wiedzy tych osób w przedmiocie problemów społecznych młodzieży – ich rozpoznawania, efektywnego reagowania na nie oraz skutecznej profilaktyki. Służył temu ma przede wszystkim interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia, którego program objął zagadnienia z dziedziny edukacji, prawa, medycyny oraz psychologii.

Wśród gości konferencji znaleźli się m.in. gdańscy sędziowie rodzinni: SSR del. do SO Agnieszka Oczkowska-Kochańska (II Wydział Cywilny Rodzinny Sądu Okręgowego w Gdańsku) oraz SSR Wiesława Breza-Kłos (Przewodnicząca IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku), którzy przybliżyli słuchaczom możliwe działania sądu rodzinnego wobec problemów społecznych młodzieży w kontekście przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  oraz zagadnienia związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej (przyczyny ingerencji we władzę rodzicielską, sposoby ograniczania władzy rodzicielskiej), wynikające z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Z kolei Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, dr Krzysztof Stasiak, w swoim wystąpieniu przedstawił, w jaki sposób nadzór kuratora sądowego nad nieletnim i podejmowane przez kuratora działania mogą przyczynić się do rozwiązania niektórych problemów społecznych występujących u dzieci.

Pełen program wydarzenia znajdą Państwo TUTAJ

 

Galeria: 
Wystąpienie otwierające Prezesa SO w Gdańsku SSA dr Przemysława Banasika
Wystąpienie otwierające Pomorskiego Kuratora Oświaty dr Moniki Kończyk
Zapowiedź pierwszego panelu
Wystąpienie dr Moniki Szewczuk-Bogusławskiej
Wystąpienie dr Małgorzaty Dąbrowskiej-Kaczorek
Wystąpienie dr Livii Nowak-Banasik
Wystąpienie Pomorskiego Kuratora Oświaty dr Moniki Kończyk
Wystąpienie dr Magdaleny Błażek
Wystąpienie SSR del. do SO Agnieszki Oczkowskiej-Kochańskiej
Wystąpienie SSR Wiesławy Brezy-Kłos
Wystąpienie Krzysztofa Lipki
Wystąpienie dr Krzysztofa Stasiaka
Wystąpienie Pani Emilii Niemiec-Jasińskiej