-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

SO w Gdańsku sygnatariuszem „Deklaracji Współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów”

15 czerwca 2018 r. w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku odbyła się uroczystość podpisania „Deklaracji Współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów”. Inicjatywa ma na celu skoordynowanie działań samorządu, pracodawców, sądów, notariuszy, organizacji pozarządowych i jednostek miejskich na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób, które ukończyły 65 rok życia, i ułatwienia im podejmowania aktywności oraz czynnego udziału w życiu miasta.

Porozumienie zakłada przygotowanie i wydanie ulotki informacyjnej na temat zagrożeń, na które narażone są osoby starsze, przystąpienie nowych partnerów do Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych działającej w zakresie realizacji Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz powołanie Punktu Pomocy dla seniorów w funkcjonującym Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych w Gdańsku.

Deklarację podpisali:

 • Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej – Aleksandra Dulkiewicz,
 • przedstawiciele organizacji Pracodawcy Pomorza – Zbigniew Canowiecki oraz Tomasz Limon,
 • Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – SSO Rafał Terlecki,
 • Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku Agnieszka Gorczyńska,
 • przedstawiciel Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku – adw. Agnieszka Kapała-Sokalska,
 • Prezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku – not. Danuta Wandiuk,
 • Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – r. pr. Bartosz Szolc-Nartowski,
 • Prezesa Zarządu Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, Dyrektor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – Anna Olszewska,
 • Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy – Roland Budnik,
 • Dyrektor Gdańskich Nieruchomości – Przemysław Piotr Guzow,
 • Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku – Elżbieta Januszewska,
 • Kierownik Domu Brata Alberta prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Gdańsk – Katarzyna Niewińska,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów – Joanna Popik,
 • Prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” – Mariusz Bykowski,
 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” – Anna Adamczyk.

 

Galeria: