-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Salon mediatora - 6 spotkanie - 17.07.2013

W dniu 17 lipca 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbędzie się kolejne już 6 spotkanie w ramach inicjatywy pod nazwą „Salon Mediatora”, a skierowanej przez środowisko mediatorów gdańskich, do różnych środowisk, którym bliska jest idea mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów.

Inicjatywa ta dalej spotyka się z szerokim zainteresowaniem środowisk prawniczych w osobach sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, notariuszy, policjantów oraz mediatorów zarówno indywidualnych jak i zrzeszonych w ośrodkach mediacyjnych.

Na najbliższym spotkaniu, które rozpocznie się o godz. 10:00 w budynku Sądu w sali 157 b poruszony zostanie temat wynagrodzeń mediatorów i kosztów postępowania mediacyjnego. Spotkanie poprowadzi mediator sądowy Magda Bellwon.

Dziękując wszystkim, którzy wzięli udział w dotychczasowych spotkaniach w ramach Salonu Mediatora serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów na lipcową jego edycję oraz informuję o kolejnym terminie w dniu 17 września 2013 roku, na którym to poruszony będzie temat „Współpracy z organizacjami praktykującymi mediację”.

Poniżej przedstawiam szczegółową agendę dotyczącą 6 spotkania w ramach Salonu Mediatora.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
Alina Miłosz-Kloczkowska