-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Rzecznik Prasowy

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku

SSO Tomasz Adamski - pion karny

 • tel. +48 509 838 056 - w godzinach urzędowania Sądu
  Wszelkie pytania dot. spraw karnych należy kierować na adres mailowy: rzecznik.karne@gdansk.so.gov.pl

SSO Łukasz Zioła - pion cywilny

 • tel. +48 797 863 714 - w godzinach urzędowania Sądu
  Wszelkie pytania dot. spraw cywilnych należy kierować na adres mailowyrzecznik.cywilne@gdansk.so.gov.pl
   

Udział przedstawicieli mediów i publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych 

Udział przedstawicieli mediów i publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych w Sądzie Okręgowym w Gdańsku możliwy jest wyłącznie na podstawie uprzednio wydanych kart wstępu. Prośbę o wydanie kart wstępu celem uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu jawnym należy złożyć telefonicznie lub e-mailowo w Biurze Obsługi Interesantów co najmniej na dwa dni robocze przed planowanym terminem.  Z uwagi na wielkość sal i konieczność zachowania reżimów sanitarnych liczba wydawanych kart wstępu może być ograniczona.

Obsługa administracyjno-biurowa Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Gdańsku

 • w godzinach urzędowania Sądu:
  mgr Monika Cichowska
  tel. 58 32 13 177