-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

ROK 2019 - ROKIEM MEDIACJI

W ramach działań na rzecz promowania i wspierania dobrych praktyk w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych 
Kapituła Projektu Biznes Wybiera Mediacje ogłosiła rok 2019 

ROKIEM MEDIACJI.

Podczas posiedzenia  w dniu 22 stycznia 2018 r. Partnerzy Projektu zobowiązali się do podjęcia szeregu aktywności,
zarówno w ramach swoich środowisk, jak i skierowanych na zewnątrz, które mają na celu zwiększanie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie mediacji, a także propagowanie idei polubownego rozwiązywania sporów wśród przedstawicieli biznesu oraz innych podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą.

Wśród nich należy wymienić szkolenia korporacyjne, konferencje, a także honorowanie osób, 
które z powodzeniem wykorzystują mediację w codziennej działalności.

Lista działań zaplanowanych na ROK MEDIACJI wraz z harmonogramem


Więcej informacji nt. projektu Biznes Wybiera Mediacje znajdą Państwo klikając na logo projektu

a także na naszej stronie TUTAJ i TUTAJ.