-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Relacja ze spotkania mediatorów z prokuratorami z okazji MDM (21 października 2019 r.)

Zapraszamy do zapoznania się relacją z seminaryjnego spotkania przedstawicieli prokuratur rejonowych okręgu gdańskiego z mediatorami, które odbyło się w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku w dniu w dniu 21 października 2019 r., opracowaną przez Mediator Elżbietę Gończ*. 
 
INFORMACJA O SPOTKANIU MEDIATORÓW Z PROKURATORAMI Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2019
 
Także na prośbę Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, chcę poinformować, że z inicjatywy Prokuratury Rejonowej w Sopocie i mediatorów pełniących dyżury mediacyjne w Sądzie Rejonowym w Sopocie, przystąpiliśmy do organizacji spotkania wszystkich prokuratur rejonowych naszego Okręgu z mediatorami. Organizacji tego spotkania podjęła się Prokuratura Okręgowa i to spotkanie odbyło się w dniu 21 października o godz. 10 w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Spotkanie miało charakter seminaryjny. Miałam przyjemność zaprogramować to spotkanie i je prowadzić.
 
W spotkaniu uczestniczyło 24 prokuratorów z całego okręgu, a także z Prokuratury Okręgowej oraz 4 mediatorów z grupy mediatorów, dyżurujących w SR w Sopocie: Mediatorzy: Aleksandra Lewandowska, Marzena Naruszewicz i Marcin Korybalski i niżej podpisana. 
 
Organizacja tego spotkania wpisała się jako inicjatywa związana z obchodami MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI i Tygodnia Mediacji, które świętowaliśmy w tygodniu 42 (14-18 października), między innymi na Konferencji Mediacja-Dobre Rozwiązanie dla Biznesu i Sądownictwa, na której Panel I poświęcony był tematowi: MEDIACJA NA ETAPIE POSTĘPOWANIA KARNEGOPRZYGOTOWAWCZEGO. Nasze spotkanie w Prokuraturze miało temat: Mediacja a Postępowanie Karne. Dzięki tej zbieżności tematycznej, była okazja, by przekazać uczestnikom naszego spotkania poniedziałkowego przebieg konferencji w tej części oraz przekazać także ciekawe uwagi i spostrzeżenia sędziów z II i X Wydziału Karnego z Prezesem Sądu Rejonowego Gdańsk Południe, także karnistą, z którymi troje mediatorów, dyżurujących w tym Sądzie odbyło bardzo merytoryczne spotkanie w piątek 18 października 2019  r. przy okazji realizacji TM w tym Sądzie.
 
Oto cele, jakie postawiliśmy sobie na tym dwugodzinnym zaledwie spotkaniu:
 
CELE SPOTKANIA:
 
POZNAWCZE: podstawowe pojęcia w ujęciu systemowym, kontakt z mediatorami i wiedza o mediacjach, komunikacji i zarządzaniu konfliktem;
 
UMIEJĘTNOŚCI: komunikacja interpersonalna, współpraca w realizacji celu, jakim jest zwiększenie ilości skierowań na mediacje na etapie przygotowawczym
 
POSTAWA: wzrost popytu na wiedzę z tego zakresu; zaciekawienie się i zainteresowanie tematyką mediacji w kontekście postępowań karnych, zmiana nastawienia i kształtowanie postawy sprzyjającej kierowaniu spraw karnych do mediacji; nawiązanie dialogu.
 
W czasie spotkania wypowiadali się wszyscy prokuratorzy, wyjaśniając dlaczego kierują lub nie kierują postępowań na etapie przygotowawczym do postępowania mediacyjnego. Zebraliśmy głosy tego środowiska na temat, co należy uczynić, żeby zwiększyć ilość postępowań karnych w mediacji. Na pierwszy plan w tych wypowiedziach wysuwają się oczekiwania, że nawiązany zostanie kontakt z KW Policji w Gdańsku i policja zostanie przeszkolona na poziomie wszystkich komend powiatowych i komisariatów. Brak wiedzy policji, w przekonaniu uczestników spotkania, jak skutecznie włączyć mediatorów do procesu przygotowawczego jest powodem, dla którego funkcjonariusze tych służb nie potrafią pouczyć stron konfliktów o prawie do mediacji i korzyściach, jakie z tego płyną. Nie potrafią także ocenić przesłanek, na podstawie których mieliby decydować, która sprawa podmiotowo i przedmiotowo kwalifikuje się do procesu mediacyjnego. To samo mówią prokuratorzy o prokuraturach rejonowych, uważając, że edukacja ich własnego środowiska w tym przedmiocie jest warunkiem zwiększenia ilości postępowań karnych w mediacji. Są też głosy o potrzebie zacieśnienia współpracy z Sądami w tym przedmiocie. Ciekawym wątkiem naszej rozmowy była możliwość wykorzystywania dyżurów informacyjnych mediatorów także na spotkania ze stronami spraw karnych pomimo, że procedura karna nie wspomina o takiej formie nawiązywania kontaktu stron postępowania karnego z mediatorami. Być może to jest coś, co warto byłoby rozważyć organizacyjnie, zanim stosowne regulacje prawne mogłyby się w tej materii pojawić. Jest niewątpliwa potrzeba, by w formie symulacji spotkań informacyjnych zaprezentować i policji i prokuratorom jak te spotkania wyglądają oraz stworzyć też model kroków, jakie służby mundurowe czy prokuratorzy muszą wykonać w celu uzyskania zgody stron na rozpoczęcie procesu mediacyjnego. Było wiele apeli, oczywiście, by przyspieszać proces mediacji, by nie przedłużać postępowania na etapie przygotowawczym, z którego prokuratura jest rozliczana.
 
Na zakończenie spotkania, uczestnicy otrzymali od nas kilkustronicowy konspekt. Odnieśliśmy wrażenie, że spotkanie spełniło oczekiwania Organizatora, wywołało zainteresowanie i prowadzone było w bardzo dobrej atmosferze.
 
 
Elżbieta Gończ, Mediator
 
 
 
* skróty od Redakcji BIP