-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Prawo Zgromadzeń

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015, poz. 1485) sądy okręgowe rozpoznają odwołania od decyzji organów gmin o zakazie zgromadzenia oraz o rozwiązaniu zgromadzenia.

ZAKAZ ZGROMADZENIA

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej organu gminy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na  stronie internetowej i  informuje   organizatora  zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania, w trybie nieprocesowym.  Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie  i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania prawo wniesienia  zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je również w terminie 24 godzin. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

ROZWIĄZANIE ZGROMADZENIA

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na  stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje   organizatora  zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania  odwołania, w trybie nieprocesowym.  Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie  i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5  dni od dnia doręczenia postanowienia  prawo wniesienia  zażalenia do sądu apelacyjnego. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

Gminy pozostające we właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku

Gdańsk, Pruszcz Gdański, Przywidz, Cedry Wielkie, Kolbudy Górne,   Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Gdynia, Kartuzy, Chmielno, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Żukowo, Kościerzyna, Dziemiany, Karsin, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa,  Kwidzyn, Dzierzgoń, Gardeja, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń,  Stary Targ, Sztum, Krynica Morska, Malbork,  Lichnowy, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański,  Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna, Sztutowo, Sopot, Starogard Gdański, Czarna Woda, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Tczew, Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Wejherowo, Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Władysławowo, Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud.

POUCZENIE DLA STRONY

 

Data decyzji Sygnatura sprawy
Informacja o wpływie Odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18.05.2020r. odmawiającej zorganizowania zgromadzenia w dniu 24.05.2020r. przed Sądem Okręgowym w Gdańsku XVNs 144/20
Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Sopotu z 16.02.2020 r. nr O.5310.2.1.2020 o rozwiązaniu zgromadzenia INs 83/20
Informacja o ponownym rozpoznawaniu sprawy dot. odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego z 28.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń INs 236/19
Informacja o wpływie odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń 04.06.2019 XVNs 211/19
Informacja o wpływie odwołania od decyzji z dnia 20.05.19r. o zakazie zgromadzenia XV Ns 200/19
Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 20.05.2019 r. o zakazie zgromadzenia INs 201/19
Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 5.04.2019 r. o odmowie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzenia INs 135/19
Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 21.05.2018 r. o zakazie zgromadzenia XV NS 216/18
Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 21.05.2018 r. o zakazie zgromadzenia XV NS 217/18
Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 21.05.2018 r. o zakazie zgromadzenia INs 206/18
Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 21.05.2018 r. o zakazie zgromadzenia INs 205/18
informacja o wpływie odwołania od decyzji z dnia 21.12.2017r. o rozwiązaniu zgromadzenia XVNs 3/18
informacja o wpływie odwołania od decyzji z dnia 2.07.2017r. o rozwiązaniu zgromadzenia XV Ns 254/17
Zgromadzenie Próbne 08.12.2015 IT 1/2015