-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Pozew o rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód?

 
W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew .
 
Pozew powinien zawierać następujące dane:
 • imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu)
 • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)
 
W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:
 • orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
 • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci
 
Pozew powinien zawierać uzasadnienie w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód.
 
Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:
 • skrócony odpis aktu małżeństwa
 • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie
 
Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 złotych. Uiszcza się ją w formie znaków sądowych, za pośrednictwem portalu e-Płatności lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego:
 
62 1010 0055 1233 0030 1200 0002
 
(obowiązujący od dnia 1 marca 2016 r. numer rachunku dla wpłat ws. prowadzonych w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym)
 
Pozew należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ulicy 3 Maja 9a (parter, budynek C) lub wysłać na wskazany we wzorze adres.
 
Załączniki: