-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów nr: K.1003-51/18 z dnia 24.07.2018 r. (aktualizacja 07.08.2018) - WYNIKI KONKURSU

Powołanie

Komisji Konkursowej

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów  

nr: K.1003-51/18

z dnia 24.07.2018 r.

 

§1

Z dniem 24.07.2018 r. powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na 1 wolne stanowisko Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Gdańsku nr K-1003- 51/18 w składzie:

1.      SSO Joanna Łaguna-Popieniuk– Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – Przewodnicząca Komisji Konkursowej,

2.      SSO Ewa Ważny – Wizytator d.s. rodzinnych i nieletnich,

3.      dr Magdalena Błażek  - Psycholog,

4.      Piotr Talko-Hryncewicz  - Sądowy specjalista w zakresie pedagogiki Sądu Okręgowego w Koszalinie – Kierownik Zespołu,

5.      dr med.  Piotr Radziwiłłowicz – Lekarz psychiatra – Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku.

§2

 

Obowiązki sekretarza komisji konkursowej powierzam Pani SSO Ewie Ważny.

 

§3

Sposób przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika zespołu albo specjalisty  Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz zakres działania Komisji Konkursowej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.