-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Porozumienie mediatorów ws. wyboru koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami

Dostrzegając potrzebę zmodyfikowania i usprawnienia komunikacji pomiędzy Sądami i środowiskiem mediatorów, m.in. ze względu na rosnącą liczbę inicjatyw związanych z propagowaniem i funkcjonowaniem mediacji, mediatorzy zrzeszeni w organizacjach mediacyjnych oraz mediatorzy indywidualni zorganizowali otwarte spotkanie poświęcone ustaleniu możliwości wyłonienia wspólnej reprezentacji ich środowiska i określenia zasad jej funkcjonowania oraz dokonania wyboru reprezentantów ds. kontaktów z sądami.

Podczas spotkania, które odbyło się 7 czerwca 2018 r. Gdańsku, a w którym wzięło udział 30 mediatorów działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, zostały wyłonione osoby do pełnienia funkcji Koordynatora ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami.

Koordynatorem został Pan Bartosz Poćwiardowski (e-mail: biuro@centrumzgody.pl, tel. 607-262-104) a jego Zastępcą Pani Magdalena Dittmer (e-mail: magda.dittmer@mediacjemd.pl, tel. 501-625-191). Osoby te będą pełniły swą funkcję do końca 2018 r.

Do zadań koordynatora należeć ma prowadzenie rozmów i przekazywanie informacji pomiędzy sądami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą ze środowiskiem mediatorów a samymi mediatorami-sygnatariuszami niniejszych ustaleń. Zgodnie z przyjętymi założeniami wszelkie decyzje podejmowane będą w ramach wewnętrznych uzgodnień środowiska mediatorów i będą miały formę pisemną z listą osób popierających daną inicjatywę czy decyzję.