-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Polsko-niemieckie sympozjum pt. „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci” (Warszawa, 26-27.10.2017 r.)

Szanowni Państwo!
 
Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec oraz Międzynarodowym Centrum Mediacji w Sprawach Rodzinnych i Uprowadzeń Dzieci z siedzibą w Berlinie (MIKK) ma zaszczyt zaprosić na organizowane w dniach 26-27 października 2017 r. sympozjum
 
„Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci” (UKSW, Aula Schumana).
 
Przedmiotowe wydarzenie związane jest z obchodami 10. rocznicy podpisania Deklaracji Wrocławskiej dotyczącej dwunarodowościowych mediacji rodzinnych oraz jest urzeczywistnieniem polsko-niemieckiego porozumienia z 2011 r. o współpracy w tym zakresie. Przewidziana została część plenarna oraz warsztatowa. 
 
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączonej ulotce.
 
Liczymy na Państwa obecność!
 
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Ministerstwo Sprawiedliwości