-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Podsumowanie spotkań poświęconych mediacji w Sądach Rejonowych w Wejherowie i Malborku

W dniach 20 maja 2019 r.10 czerwca 2019 r.,  w ramach obchodów ROKU MEDIACJI, w kolejnych sądach okręgu gdańskiego, tj. w Sądzie Rejonowym w Wejherowie i w Sądzie Rejonowym w Malborku, odbyły się spotkania poświęcone tematyce mediacji. Ideą stojącą za organizacją takich spotkań jest zachęcanie sędziów do kierowania większej liczby spraw do postępowań mediacyjnych, a także wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie współpracy na linii sądy-środowisko mediatorów.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się dotyczące m.in.: opłat mediacyjnych w postępowaniach karnych, doświadczeń ze spotkań informacyjnych, możliwych sposobów  współpracy z miastem i powiatem dla potrzeb popularyzacji idei mediacji w lokalnych społecznościach czy praktycznym  aspektom postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i pracowniczych.

W spotkaniach wzięli udział sędziowie sądów rejonowych, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku - SSO Rafał Terlecki, Koordynator ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - SSO Katarzyna Kazaniecka-Kapała, a także lokalni mediatorzy, prokuratorzy, radcowie prawni i adwokaci. W Wejherowie była również obecna Wizytator Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. Cywilnych - SSO Magdalena Chrzanowska.

Podobne spotkania odbyły się w marcu i kwietniu w Sądach Rejonowych w Kwidzynie i Tczewie.