-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

PODSUMOWANIE OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI

PODSUMOWANIE OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU
 
    Za nami Międzynarodowy Dzień Mediacji, który w tym roku był obchodzony wyjątkowo uroczyście a jego przeprowadzenie rozszerzono na cały tydzień pomiędzy 14 a 18 października 2013 roku. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku tegoroczne obchody zostały poprzedzone zorganizowaniem w dniach 10-14 października Międzynarodowej Konferencji poświęconej sprawom mediacji. 
 
Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - Fotografia 1Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - Fotografia 2W dniu 14 października 2013 r. – po uroczystym otwarciu obchodów przez Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w obecności zaproszonych gości, w tym Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Prezesów Sądów Okręgowych z Okręgu Apelacji Gdańskiej oraz sędziów z zagranicy (Litwa, Niemcy, Serbia, Chorwacja, Finlandia) uhonorowano sędziów okręgu gdańskiego, którzy w sposób ponad przeciętny zaangażowali się w sprawy mediacji oraz tych, którzy kierują najwięcej spraw na drogę postępowania mediacyjnego.
 
Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - Fotografia 3    Sędziom wręczono drobne upominki w formie odręcznych grafik wykonanych przez SSR z Goleniowa Pana Arkadiusza Krupę. Wyróżniono także sędziów zaangażowanych w organizację MDM oraz tych mediatorów, którzy na stałe współpracują z Sądem Okręgowym w Gdańsku przy tworzeniu Salonu Mediatora.
Kolejnym punktem zaplanowanych na dzień 14 października 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku uroczystości było przeprowadzenie przygotowanych i zaprezentowanych przez współpracujące z Sądem Okręgowym w Gdańsku organizacje mediatorów symulacje mediacji, które odbywały się w holu głównym budynku przy ul. Nowe Ogrody od godz. 10:30.
 
Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - Fotografia 4Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - Fotografia 5Po symulacjach i pokazach multimedialnych odbyła się dyskusja z udziałem osób uczestniczących w pokazach i zainteresowanych mediacją. 
 
    W dniach 15 i 16 października 2013 roku na terenie wszystkich sądów rejonowych Okręgu gdańskiego przeprowadzono szereg imprez zorganizowanych przez mediatorów naszego okręgu. Poza punktami porad udzielanych przez mediatorów dla osób zainteresowanych – odbywały się także krótkie warsztaty z udziałem sędziów, połączone czy to z symulacją mediacji, czy dyskusją na tematy związane z mediacją. Taka forma obchodów cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno środowisk prawniczych jak i przypadkowych osób. W tym przedmiocie wsparciem dla tego rodzaju inicjatyw w zakresie ich organizacji byli sędziowie koordynatorzy z Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz osoby wyznaczone do tej roli w poszczególnych sądach rejonowych. 
 
    W dniu 17 października 2013 roku w sali 336 Sądu Okręgowego w Gdańsku odbyło się uroczyste spotkanie w ramach „Salonu Mediatora” - cyklicznej inicjatywy, która w dniu 17 września obchodziła pierwszą rocznicę swojego funkcjonowania. W ramach tego spotkania odbyła się „Debata Oksfordzka” z udziałem mediatorów, wszystkich sędziów koordynujących obchody MDM, adwokatów, radców prawnych, psychologów, środowiska studenckiego trójmiejskich uczelni oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w dyskusji. Główną tezą debaty była: „Obligatoryjność mediacji – mit czy rozwiązanie przyszłości”. Ze szczegółami i podsumowaniem debaty można się zapoznać czytając sprawozdanie z VIII Salonu Mediatora opublikowane w zakładce „Mediacje”. 
 
Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - Fotografia 6Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - Fotografia 7Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - Fotografia 8
 
    W ostatnim dniu tj. 18 października 2013 r. odbywały się dalsze spotkania mediatorów z osobami zainteresowanymi mediacją w ramach bezpośrednich rozmów, bezpłatnych porad oraz multimedialnych pokazów w punktach informacyjnych zorganizowanych w tym celu. 
Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji należy uznać za udane i na pewno były kolejnym krokiem w propagowaniu korzyści płynących ze stosowania mediacji i jej promocji. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy się zaangażowali w ich organizację i uświetnienie. 
Serdecznie zapraszam na obchody MDM za rok. 
 
Z poważaniem
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
Alina Miłosz-Kloczkowska