-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Partnerskie seminarium sędziów, adwokatów i radców

17 września 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyło się seminarium poświęcone omówieniu różnic w praktyce działania sądów pierwszej instancji okręgu gdańskiego w sprawach przekazywanych do rozpoznania przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze - EPU). Wzięli w nim udział przedstawiciele Sądów Rejonowych (sędziowie i asystenci sędziów), a także adwokaci oraz radcowie prawni.

Dotychczasowe doświadczenia pełnomocników procesowych pozwoliły na zidentyfikowanie szeregu różnic w sposobie postępowania przez poszczególne sądy w sprawach tego rodzaju. Dotyczyły one w szczególności zakresu podejmowanych przez Sędziów czynności, jak również sposobu, w jaki były one podejmowane. Celem seminarium było zastanowienie się nad przyczynami występowania tych różnic oraz nad możliwością ujednolicenia praktyki w tym zakresie.

Seminarium, które poprowadziła Wizytator ds. cywilnych SSO Magdalena Chrzanowska, zostało zorganizowane dzięki współpracy Sądu z Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku w ramach powołanej w 2014 r. Kapituły Środowisk Prawniczych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wzięło w nim udział blisko 30 osób.

 

Galeria: