-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Ogłoszenie Dyrektora SO w Gdańsku ws. konkursu na 1 wolne stanowisko pracownika obsługi (sprzątaczki) - K.1001-203/19 | AKTUALIZACJA (10.05.2019 r.) - ZAWIADOMIENIE O WYNIKU NABORU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

w dniu 19 kwietnia 2019 roku ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko

pracownika obsługi - sprzątaczki w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34,80-803 Gdańsk

nr referencyjny: K.1001- 203 /19

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki będzie należało utrzymanie czystości w wyznaczonym rewirze budynku sądu.

Wymagania niezbędne:

 • punktualność;
 • dbałość o czystość;
 • rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 • schludność i kultura osobista;
 • odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Oferujemy:

 • możliwość zatrudnienia na stałe po okresie próbnym;
 • stabilne zatrudnienie z pakietem świadczeń socjalnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem zamieszkania i nr telefonu,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był karany i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Wzory oświadczeń w załączeniu.

 

Dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Gdańsku (I piętro, pok. 141), ul. Nowe Ogrody 30/34,80-803 Gdańsk, tel. (058) 32-13-150. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Przy składaniu dokumentów należy powołać się na nr referencyjny: K.1001-203 /19

Po wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o możliwości odbioru dokumentów.