-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Nowy skład Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku

Na mocy nowelizacji Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 848) zmianie i rozszerzeniu uległ skład Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Dotychczasowe kolegia sądów okręgowych składały się z prezesa sądu okręgowego jako przewodniczącego, czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego (łącznie 9 osób). Po zmianach, które weszły w życie w dniu 23 maja 2018 r., skład kolegiów tworzą:

 • prezes sądu okręgowego;
 • najstarszy służbą wiceprezesa sądu okręgowego;
 • przedstawiciele sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego, wybrani przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego (po jednym z każdego sądu rejonowego);
 • dwoje przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu.

Aktualny skład Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku:

SSO Rafał Terlecki - Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

SSO Joanna Łaguna-Popieniuk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sędziowie Sądu Okręgowego w Gdańsku:

1) SSO Weronika Klawonn (XV Wydział Cywilny)

2) SSO Marcin Kokoszczyński (XIV Wydział Karny)

Sędziowie sądów rejonowych:

1) SSR Joanna Jurkiewicz (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)

2) SSR Monika Studzienna-Pawlak (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku)

3) SSR Jolanta Jeżewska (Sąd Rejonowy w Gdyni)

4) SSR Adam Skórzewski (Sąd Rejonowy w Kartuzach)

5) SSR Magdalena Lemańczyk-Lis (Sąd Rejonowy w Kościerzynie)

6) SSR Izabel Bratek-Krull (Sąd Rejonowy w Kwidzynie)

7) SSR Maciej Helmin (Sąd Rejonowy w Malborku)

8) SSR Małgorzata Przybylska-Lewandowska (Sąd Rejonowy w Sopocie)

9) SSR Piotr Wangler (Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim)

10) SSR Andrzej Lubowiecki (Sąd Rejonowy w Tczewie)

11) SSR Ewa Kruk (Sąd Rejonowy w Wejherowie)
 

Zgodnie z Ustawą Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania w niej określone, w szczególności:

 • wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych;
 • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Kadencja Kolegium trwa trzy lata.

 

Galeria: