-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Nowi sędziowie Sądu Okręgowego w Gdańsku i sądów okręgu gdańskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 31 lipca 2020 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołał na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku
 
 • Panią Sędzię Izabelę Górnikiewicz-Wróbel 
   
Przed odebraniem nominacji Sędzia Górnikiewicz-Wróbel orzekała w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku na stałej delegacji z Sądu Rejonowego w Wejherowie, z którym była związana zawodowo od 2011 r., gdzie w okresie 2014-2016 pełniła również funkcję Kierownika Sekcji do rozpoznawania spraw egzekucyjnych. Przed rozpoczęciem kariery sędziowskiej Sędzia Górnikiewicz-Wróbel przez ponad 3 lata była referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni.
 
W Sądzie Okręgowym w Gdańsku będzie dalej orzekać w I Wydziale Cywilnym.
 
 
 • Panią Sędzię Agnieszkę Turowską
   
Przed odebraniem nominacji Sędzia Turowska orzekała w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z Sądem tym była związana zawodowo od 2000 r. (w okresie 2003-2005 jeszcze jako Sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku, a wcześniej jako asesor sądowy). W latach 2010-2011 i 2012-2014 Sędzia Turowska pełniła w nim funkcję Sędziego wizytującego zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze.
 
W Sądzie Okręgowym w Gdańsku będzie orzekać w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 
 • Pana Sędziego Krzysztofa Braciszewicza
   
Przed odebraniem nominacji Sędzia Braciszewicz orzekał w XV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku na stałej delegacji z Sądu Rejonowego w Wejherowie, z którym był związany zawodowo od 2010 r. Przed rozpoczęciem kariery sędziowskiej Sędzia Braciszewicz przez prawie 3 lata był referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni.
 
W Sądzie Okręgowym w Gdańsku będzie dalej orzekać w XV Wydziale Cywilnym.
 
 
 • Pana Sędziego Marcina Cichosza 
   
Przed odebraniem nominacji Sędzia Cichosz orzekał w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku na stałej delegacji z Sądu Rejonowego w Wejherowie, z którym był związany zawodowo od 2012 r., i w którym w okresie 2013-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa, a w latach 2014-2018 również Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego. Początek kariery sędziowskiej Sędziego Cichosza związany był z kolei z Sądem Rejonowym w Tczewie, gdzie orzekał w latach 2010-2012.
 
W Sądzie Okręgowym w Gdańsku będzie dalej orzekać w I Wydziale Cywilnym.
 
 
Miło nam poinformować, że w dniu 31 lipca 2020 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołał na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Wejherowie: 
 
 • Panią Agatę Iwanicką

Przed odebraniem nominacji Sędzia Iwanicka pracowała w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku Starszy Asystent Sędziego.  

 

Wszystkim Sędziom bardzo serdecznie gratulujemy.
 
 
Galeria: