-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Nowi koordynatorzy ds. kontaktów z sądami i innymi podmiotami

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zebranie środowiska mediatorów w dniu 8 stycznia 2019 r. wybrało ze swojego grona osoby, które przez kolejne pół roku będą pełniły funkcję koordynatorów ds. współpracy z sądami i innymi podmiotami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Nowym koordynatorem została Pani Mediator Dorota Majewicz (e-mail: dorota.majewicz@mediacjepracownicze.pl, tel. 502-754-376) a zastępcą koordynatora Pan Mediator Radosław Lenarczyk (e-mail: radek.lenarczyk@gmail.com, tel. 791-993-883). 
 
Do zadań koordynatorów należy prowadzenie rozmów i przekazywanie informacji pomiędzy sądami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą ze środowiskiem mediatorów a samymi mediatorami-sygnatariuszami niniejszych ustaleń. Zgodnie z przyjętymi założeniami wszelkie decyzje podejmowane będą w ramach wewnętrznych uzgodnień środowiska mediatorów i będą miały formę pisemną z listą osób popierających daną inicjatywę czy decyzję.