-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Moc dialogu i transformacji konfliktu na bazie doświadczeń Ośrodka Mediacyjnego w Dayton w USA – relacja z XII Salonu Mediatora

W ramach rozwijanej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku inicjatywy Salonu Mediatora – cyklicznych spotkań środowisk zaangażowanych w propagowanie idei mediacji i dialogu – w dniu 27 czerwca 2016 r. odbyła się dyskusja pt. „Mediacja – doświadczenia amerykańskie”. Spotkanie przygotowali oraz poprowadzili mediatorzy Bartosz Poćwiardowski oraz Łukasz Kwiatkowski.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli przedstawiciele Dayton Mediation Center - Michelle Zaremba i Aaron Primm oraz Erica Fields – specjalista ds. relacji ze społecznością lokalną miasta Dayton, którzy przybliżyli uczestnikom spotkania zasady tzw. mediacji transformatywnej oraz powiedzieli o swoich doświadczeniach w wykorzystywaniu jej jako narzędzia efektywnego dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów lokalnych.

Z uwagi na prezentowaną tematykę w spotkaniu wzięli udział nie tylko mediatorzy i sędziowie, ale również przedstawiciele trójmiejskich organizacji pomocy społecznej i pomocy rodzinie, przedstawiciele samorządów, Policji, Prokuratury oraz innych instytucji publicznych współtworzących szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości. Szczególnie miło nam poinformować, że wśród uczestników znaleźli się Prokurator Regionalny w Gdańsku – Andrzej Golec oraz Prokurator Okręgowy w Gdańsku – Teresa Rutkowska-Szmydyńska.

Działające od prawie 30 lat Dayton Mediation Center zostało powołane jako usługa Miasta Dayton na rzecz społeczności lokalnej, której głównym celem jest pomoc ludziom w przekształcaniu sposobu ich interakcji w taki sposób, aby mogli rozwiązywać swoje własne konflikty. DMC oferuje swoją pomoc zarówno mieszkańcom, jak również organizacjom (publicznym i prywatnym). Od początku swojego istnienia DMC przeprowadziło ponad 13 000 mediacji i wsparło ponad 50 000 obywateli. Mediacja jest rozumiana nie tylko jako sposób rozwiazywania konfliktów, ale wręcz sposób komunikacji międzyludzkiej. Goście podkreślali, że nauka dialogu i próby niekonfliktowego porozumiewania się są niejako podstawą działalności władz publicznych Dayton. Dało to uczestnikom możliwość poznania zupełnie innego spojrzenia na mediację, a przede wszystkim zupełnie innej perspektywy jej stosowania.

Więcej o działalności Centrum mogą Państwo dowiedzieć się z załączonego materiału informacyjnego oraz towarzyszącej spotkaniu prezentacji (w języku polskim).

Od lewej: Łukasz Kwiatkowski, Michelle Zaremba, Aaron Primm, Erica Fields Dyskusja w gronie uczestników Salonu Mediatora Dyskusja w gronie uczestników Salonu Mediatora Od lewej: Aaron Primm, Erica Fields