-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Międzynarodowy Dzień Mediacji - 17 październik 2013 r.

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU

Międzynarodowy Dzień Mediacji - 17 październik 2013 r.Niniejszym pragnę powiadomić, iż w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Mediacji przypadającym 17 października Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku podjął się organizacji cyklu imprez związanych ze zbliżającą się uroczystością.
Tegoroczne obchody MDM będą się różnić od dotychczasowych, gdyż zostaną rozszerzone na Tydzień Mediacji.

W dniu 14 października 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w sali 336 odbędzie się uroczyste otwarcie obchodów MDM, które będzie naturalną kontynuacją rozpoczętej w tygodniu poprzedzającym Międzynarodowej Konferencji poświęconej sprawom mediacji, a odbywającej się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

W dniu 14 października 2013 r. – po uroczystym otwarciu obchodów przez Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w obecności zaproszonych gości, w tym Pani Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Prezesów Sądów Okręgowych z Okręgu Apelacji Gdańskiej planowane jest uhonorowanie sędziów okręgu gdańskiego, którzy w sposób ponad przeciętny zaangażowali się w sprawy mediacji oraz tych, którzy kierują najwięcej spraw na drogę postępowania mediacyjnego.

W dalszej kolejności zaplanowanych na dzień 14 października 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku uroczystości przewidziano przeprowadzenie przygotowanych i zaprezentowanych przez współpracujące z Sądem Okręgowym w Gdańsku organizacje mediatorów symulacje mediacji, które będą odbywały się w holu głównym Sądu Okręgowego w Gdańsku od godz. 10:30.
Po symulacji o godz. 10:30, a w razie takiej potrzeby także i po kolejnych pokazach, planowana jest dyskusja z udziałem osób uczestniczących w pokazie i zainteresowanych mediacją w sali 336 Sądu Okręgowego w Gdańsku.
W dniach 15 i 16 (wtorek i środa) października 2013 roku planowane są na terenie wszystkich sądów rejonowych Okręgu gdańskiego imprezy zorganizowane przez mediatorów naszego okręgu.

Poza punktami porad udzielanych przez mediatorów dla osób zainteresowanych – planowane jest także przeprowadzenie krótkich warsztatów dla sędziów, połączonych czy to z symulacją mediacji, czy dyskusją na tematy związane z mediacją. Duże zainteresowanie taką formą zgłosili mediatorzy organizujący w sądach punkty informacyjne. W tym przedmiocie wsparciem dla tego rodzaju inicjatyw w zakresie ich organizacji będą sędziowie koordynatorzy z Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz osoby wyznaczone do tej roli w poszczególnych jednostkach.

W dniu 17 października 2013 roku (czwartek) w sali 336 Sądu Okręgowego w Gdańsku odbędzie się uroczyste spotkanie w ramach „Salonu Mediatora” - cyklicznej inicjatywy, która w dniu 17 września obchodziła pierwszą rocznicę swojego funkcjonowania. W ramach tego spotkania odbędzie się „Debata Oksfordzka” z udziałem mediatorów, wszystkich sędziów koordynujących obchody MDM, środowiska studenckiego trójmiejskich  uczelni oraz  wszystkich  chętnych  do  wzięcia  udziału  w  dyskusji.

Ostatni dzień tj. 18 października 2013 r. (piątek) jest przewidziany na dalsze spotkania mediatorów z osobami zainteresowanymi mediacją w ramach bezpośrednich rozmów, bezpłatnych porad oraz multimedialnych pokazów w punktach informacyjnych zorganizowanych w tym celu.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obchodach Tygodnia Mediacji.

Z poważaniem
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
Alina Miłosz-Kloczkowska

Załączniki: