-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Koordynator ds. karnych

Informujemy, że z dniem 11 września 2017 r. dotychczasowa koordynator, Pani Sędzia Aureli Rutkowska-Tyszka, przeszła w stan spoczynku. 

Osoba nowego koordynatora ds. mediacji w sprawach karnych zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.