-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

„Mediacje w biznesie, w tym w sprawach karnych gospodarczych” - podsumowanie debaty

„Mediacje w biznesie, w tym w sprawach karnych gospodarczych” to pierwsza z serii debat przygotowywanych w ramach obchodów ROKU MEDIACJI – inicjatywy wypracowanej przez Kapitułę Projektu Biznes Wybiera Mediacje na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów wśród podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą.

Głównym organizatorem debaty, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Gdańskim, było Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, zaś partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia byli Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Wydział Prawa i Administracji UG.

 

Wydarzenie zostało skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, prawników i mediatorów zainteresowanych tematyką sprawiedliwości naprawczej w praktyce oraz problematyką mediacji na styku biznesu i prawa karnego. Całość została podzielona na dwa panele. Pierwszy został zatytułowany "Mediacja w sprawach karnych z udziałem przedsiębiorców na etapie postępowania prokuratorskiego i sądowego, wnioski co do zmian prawa". Wzięli w nim udział Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, dr hab. Wojciech Zalewski Prof. UG, oraz doświadczeni prawnicy (prokurator, sędzia karnista i adwokat), którzy przyjrzeli się omawianej problematyce z punktu widzenia swoich profesji.

Drugi z paneli został zatytułowany "Istotne aspekty mediacji, z punktu widzenia praktyków mediacji". Wśród jego prelegentów znaleźli się zarówno sędzia orzekający w wydziale gospodarczym, jak i  mediatorzy-praktycy z doświadczeniem w rozwiązywaniu konfliktów w sprawach gospodarczych. Każdy z paneli zwieńczyła dyskusja ekspertów i ich uczestników.

 

Kolejna debata z niniejszego cyklu odbędzie się już 23 maja 2019 r. i zostanie poświęcona zagadnieniom z pogranicza biznesu i prawa pracy (https://panel-23maja2019.evenea.pl/), natomiast na dzień 6 czerwca 2019 r. została zaplanowana trzecia z nich, poświęcona specyfice rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej (program zostanie podany wkrótce).

[fot. Sławomir Dajkowski - dzięki uprzejmości Wydziału Prawa i Administracji UG]