-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

„Mediacje - specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej” – podsumowanie debaty

Ostatnia w tym półroczu debata w ramach obchodów ROKU MEDIACJI odbyła się 6 czerwca 2019 r. w Gdańsku i została zatytułowana „Mediacje - specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej”
 
Podobnie jak poprzednie dwie, również i ta została zorganizowana przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, zaś partnerami merytorycznymi wydarzenia byli: Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej.
 
Głównymi tematami niniejszej debaty były: mediacja gospodarcza w branży morskiej oraz metody rozwiązywania sporów w gospodarce morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Izby Morskiej oraz narzędzia mediacji.
 
W dyskusji wzięli udział specjaliści za zakresu prawa morskiego, naukowcy, mediatorzy i prawnicy. Środowisko sędziów sądów powszechnych wśród panelistów reprezentował SSO Wojciech Midziak, Przewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, który przybliżył zebranym funkcje i zadania izb morskich jako specyficznego organu państwowego w sposób samodzielny i niezawisły rozstrzygającego w sporach z zakresu zagadnień morskich.
 
Tak jak wcześniej, każdy z paneli zwieńczyła dyskusja ekspertów i ich uczestników. 
 
Ogłoszenie roku 2019 ROKIEM MEDIACJI to inicjatywa wypracowana przez Kapitułę Projektu „Biznes Wybiera Mediacje” na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów wśród podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą.