-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Mediacje

Szanowni Państwo Mediatorzy,

za nami obchody Tygodnia Mediacji 2019 oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji, w których udało się nam zorganizować szereg interesujących wydarzeń promujących polubowne metody rozwiązywania sporów.

Dziękując wszystkim Państwu za zaangażowanie, nie tylko przy okazji wydarzeń okolicznościowych, ale przede wszystkim na polu Państwa codziennej pracy, bardzo serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane
na spotkanie Salonu Mediatora, które odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 [UWAGA: zmiana godziny] 
w sali 157
w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 (I p.).

Podczas spotkania chcielibyśmy zająć się m.in. podsumowaniem ROKU MEDIACJI, który nieuchronnie zbliża się
ku końcowi, a także podjąć się próby oceny rozwoju mediacji w okręgu gdańskim. Aby przyjrzeć się temu tematowi
z szerszej perspektywy, do udziału w Salonie zaprosiłem również Sędziów zajmujących się koordynowaniem spraw związanych z mediacją w Sądach Rejonowych Okręgu Gdańskiego.

W związku z tematyką spotkania czekamy na Państwa refleksje co do postępu mediacji w okręgu gdańskim,
w szczególności sferze organizacyjnej. Jeżeli mają Państwo taką możliwość, prosimy o przesyłanie ich
z wyprzedzeniem również w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej:  k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl.

Tradycyjnie, z uwagi na względy organizacyjne osoby planujące wziąć udział w Salonie Mediatora prosimy
o potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 10 grudnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl.

Z poważaniem

SSO Rafał Terlecki

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

 

UWAGA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu SALONU MEDIATORA, które nie są mediatorami wpisanymi na jedną z list prowadzonych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, proszone są o zapoznanie z załączoną informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a w przypadku pozytywnej decyzji o zgłoszeniu swojego udziału o wypełnienie formularza zgody i przesłanie jego skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną (wraz ze zgłoszeniem; formularz znajduje się przy treści załączonej klauzuli) na powyższy adres.

Wersja papierowa zgody nie jest wymagana.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem niezbędnym do udziału w wydarzeniu.

 

 

Mediacje Informacje