-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

„Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej” - oferta studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na III edycję studiów podyplomowych pt. „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”.


OFERTA PRZEDSTAWIONA PRZEZ ORGANIZATORA:

Uprzejmie przypominamy o rekrutacji na kolejną, III edycję studiów podyplomowych pt. „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”, która będzie przeprowadzona w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy załatwianiu spraw cywilnych.

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie internetowej: www.wpia.uni.lodz.pl/mediatorzy oraz w załączniku.