-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

„Mediacja rówieśnicza i mediacja w sprawach nieletnich” - relacja ze spotkania w ramach Tygodnia Mediacji 2017

Tydzień Mediacji 2017 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się 16 października 2017 r. spotkaniem pod hasłem

„Mediacja rówieśnicza i mediacja w sprawach nieletnich”.

W spotkaniu wzięła udział młodzież licealna i gimnazjalna, mediatorzy, sędziowie, nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane mediacją.

Otwarcia spotkania dokonał Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Leszek Jantowski.

Spotkanie poprowadziła SSO Ewa Ważny - koordynator do spraw mediacji w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Bohaterami tego dnia byli młodzi mediatorzy rówieśniczy z Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej: Lena, Mateusz, Silvio i Wojtek. Młodzież zaprezentowała symulację mediacji rówieśniczej i podzieliła się swoimi doświadczeniami, jak również odpowiedziała na liczne pytania uczestników spotkania. Młodzi mediatorzy stwierdzili, że dzięki mediacji bardzo zmieniło się ich życie, są bardziej otwarci, cieszą się, że mogą pomagać rówieśnikom, dzięki programowi dużo wyjeżdżają, a ponadto poznają nowych ludzi, także za granicą.

Mediator Katarzyna Stryjek - opiekun grupy - oceniła, że młodzież doskonale potrafi łączyć naukę z działaniami na rzecz mediacji rówieśniczej. Wskazała, że mediatorzy rówieśniczy to uczniowie wybrani przez swoje koleżanki i kolegów do pełnienia tej funkcji, którzy odbyli szkolenie z zakresu mediacji. Wspierają strony konfliktu szkolnego w poszukiwaniu porozumienia i bardzo często korzystają z nabytych podczas szkolenia kompetencji podczas zwykłych sporów i kłótni na terenie szkoły. Oni sami twierdzą, że nie robią nic szczególnego, po prostu rozmawiają.

Kolejnym punktem spotkania był wykład Pani Sędzi Sądu Rejonowego w Tczewie Wiolety Makowskiej pt. ,,Mediacja w sprawach nieletnich - problemy praktyczne ”. Pani Sędzia omówiła podstawy prawne w zakresie kierowania spraw do mediacji, kwalifikacje mediatorów w tych sprawach oraz dane statystyczne w zakresie mediacji w sprawach nieletnich. Podzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania spraw do mediacji w sprawach nieletnich. Omówiła przypadki zakończone pozytywnie, które miały wpływ na dalszą sytuację prawną nieletniego, a także przypadki gdy nie zawarto ugody mediacyjnej. Stwierdziła, że liczba spraw kierowanych do mediacji nie jest duża. Wynika to głównie z braku zgody nieletniego, pokrzywdzonego lub ich rodziców. Przeszkodą jest okoliczność, gdy nieletni nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu i zachodzi potrzeba prowadzenia postępowania dowodowego. Wskazała również na zbyt małą liczbę mediatorów specjalizujących się w tej kategorii spraw.

Kolejnym punktem spotkania były niezwykle ciekawe wystąpienia mgr Patrycji Leciej-Andrzejczak oraz mgr Urszuli Leciej pt. ,,Mediacje rówieśnicze w przedszkolu”. Panie podzieliły się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi w Niepublicznym Przedszkolu Kreatywnym,,Sorbonka” w Suchym Dworze.

Obecni zobaczyli film z mediacji z udziałem przedszkolaków. Panie opowiedziały o swojej codziennej pracy i Projekcie Dobrej Komunikacji. Mówiły o znaczeniu ustalania granic od najmłodszego wieku jako metodzie na ograniczenie skłonności do agresywnych zachowań dzieci w przyszłości w stosunku do rówieśników i innych osób. Mówiły o potrzebie rozwijania u dzieci empatii, szanowania godności i szacunku do każdego, umiejętności mówienia o tym co się czuje, nawiązywania kontaktu wzrokowego.

 

 

Na zakończenie spotkania SSO Ewa Ważny podkreśliła, że Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej oraz przedszkole,,Sorbonka” to bardzo dobre przykłady do naśladowania. Im wcześniej dzieci nabędą umiejętności miękkie, nauczą się, że nie siłą a rozmową można rozwiązywać konflikty, tym łatwiej będzie im funkcjonować w pracy, w małżeństwie i w środowisku. Niestety, szczególnie w ostatnim czasie dorośli nie dają dobrego przykładu, rzadko potrafią spokojnie rozmawiać. Widać to na ulicach, w mediach, ale i w prowadzonych sporach sądowych. Konieczna jest zatem ,,praca u podstaw” - właśnie z dziećmi i młodzieżą, tak aby wychować nowe pokolenie, dla którego mediacja i szacunek do drugiego człowieka będą codziennością.

Opracowała: SSO Ewa Ważny