-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Konferencja "Mediacje jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem" (Łódź, 24 kwietnia 2019 r.)

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi we współpracy z Kliniką Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi serdecznie zaprasza na trzecią edycję ogólnopolskiej konferencji naukowo - biznesowej III Łódzkie Forum Mediacji. 

Tegoroczny temat przewodni to „Mediacje jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem”.

Forum odbędzie się w środę 24 kwietnia w godzinach 9:30 – 15:10 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, Sala Rady Wydziału 0.14).
Udział w Forum jest bezpłatny i wiąże się z przyznaniem 5 punktów szkoleniowych

Celem konferencji jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat mediacji jako narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktów, zarówno w sprawach administracyjnych, jak również tych, które codziennie stają na drodze każdego przedsiębiorcy.

W programie III Łódzkiego Forum Mediacji zaplanowano 3 bloki tematyczne:

  1. Mediacja jako instrument kreowania kultury efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem;
  2. Rola profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym;
  3. Mediacja w administracji.

Dokładny program Konferencji znajduje się w załączeniu.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 19 kwietnia 2019 r. poprzez rejestrację na https://3lodzkieforummediacji.evenea.pl/.

W sprawach organizacyjnych dotyczących konferencji na wszystkie Państwa pytania udzielą odpowiedzi adw. Katarzyna Fulko (katarzyna.fulko@adwokatura.pl) oraz adw. Dariusz Wojnar (dariusz.wojnar@adwokatura.pl).