-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Konferencja: "Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole II" (23.03.2016 r.)

Kontynuując działania w kierunku promocji mediacji rówieśniczej jako metody polubownego rozwiązywania konfliktów w szkołach Sąd Okręgowy w Gdańsku i Kuratorium Oświaty w Gdańsku, we współpracy z Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku oraz przy wsparciu Prezydenta Miasta Gdyni (patronat honorowy) i Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Gdyni, zorganizowały drugą wojewódzką konferencję pt. „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole”, która odbyła się w dniu 23 marca 2016 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdyni.

Wydarzenie to zostało skierowane przede wszystkim do środowiska nauczycielskiego oraz pedagogów i psychologów z pomorskich szkół, w szczególności z terenu Gdyni. Jego celem było przybliżenie gościom zagadnień związanych z możliwościami, jakie daje wykorzystanie narzędzia mediacji w placówkach oświatowych i wychowawczych, a także zachęcenie do wprowadzania jej elementów w swoich placówkach.

Program konferencji przedstawiał się następująco:

I. Edukacja prawna uczniów. Mediacja jako innowacyjna metoda wychowawcza w rozwoju nowoczesnej szkoły – Małgorzata Bielang (wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wojewódzki koordynator programu edukacji prawnej młodzieży szkolnej);

II. Mediacja w oświacie – instytucja, metoda, narzędzie komunikacyjne – mgr Katarzyna Stryjek (mediator, Prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto, Kierownik Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej);

III. Sprawy z zakresu Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich a mediacja – SSO Ewa Ważny (Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce);

IV. Psychologiczne aspekty mediacji – dr Magdalena Błażek (pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, biegły sądowy, mediator);

V. Zastosowanie mediacji w kontekście wychowania i edukacji – mgr Iwona Klein (Dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 w Gdańsku).

Konferencja, podobnie jak jej pierwsza odsłona, która odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dyrektorów i nauczycieli, którzy tłumnie przybyli, aby wziąć w niej udział. Gościem specjalnym wydarzenia była Pani Sędzia Agnieszka Rękas oficjalny przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Szczególnie miło nam poinformować, że w uznaniu znaczenia podejmowanych przez Sąd oraz Kuratorium działań niniejsza konferencja została objęta honorowym patronatem Rzecznika.

Swoją obecnością konferencję zaszczycili również Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, przedstawiciele urzędów miejskich Trójmiasta zajmujący się sprawami oświaty, reprezentanci środowisk prawniczych zaangażowanych w działalność mediacyjną (adwokaci i radcowie prawni), mediatorzy, sędziowie koordynatorzy ds. współpracy ze szkołami w sądach rejonowych okręgu gdańskiego, a także przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty. Sąd Okręgowy w Gdańsku podczas konferencji reprezentował jego Prezes SSO dr Przemysław Banasik, natomiast w zastępstwie Pomorskiego Kuratora Oświaty wystąpił Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Jan Główczewski.

Więcej informacji o konferencji, jak również na temat tego, czym jest mediacja rówieśnicza, znajdą Państwo w Informatorze Konferencyjnym, który dostępny jest pod TYM linkiem.

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole II Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku Jan Główczewski Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO dr Przemysław Banasik Warsztaty z mediacji rówieśniczej w przedszkolu Symulacja mediacji rówieśniczej w szkole Sędzia Agnieszka Rękas