-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Rzecznik Prasowy - Aktualności

20.01.2020 Komunikat prasowy w sprawie o sygn. akt XV C 458/18 p-ko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku
14.01.2019 Komunikat dotyczący sprawy Stefana W. skazanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie sygn. akt IV K 217/13
25.06.2018 Komunikat dot. rozpoznania przez SO w Gdańsku w dniu 25.06.2018 r. zażalenia obrońcy na postanowienie SR Gdańsk-Południe w Gdańsku w przedmiocie zastosowania wobec podejrzanego Bartłomieja W. tymczasowego aresztowania (sygn. V Kz 921/18)
25.05.2018 Komunikat dotyczący rozpoznania przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku w dniu 24 maja 2018 r. wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec pięciorga podejrzanych notariuszy (sygnatura akt X Kp 328-334/18)
06.04.2018 Komunikat w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Wejherowie w sprawie sygn. akt IX K 594/14 dot. Krystiana W.
06.04.2018 Komunikat dotyczący rozpoznania zażalenia obrońców na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 6 marca 2018 roku w sprawie V Kz 340/18 dot. Dominika W.
12.03.2018 Komunikat w sprawie Sądu Okręgowego w Gdańsku sygn. akt. V Ka 324/18, po rozpoznaniu apelacji w sprawie Krzysztofa Ł. od wyroku Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie sygn. akt. II K 877/16
06.03.2018 Komunikat dotyczący rozpoznania zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 28 lutego 2018 r. o sygnaturze X Kp 137/18 dot. Dominika W.
28.02.2018 Komunikat dotyczący rozpoznania wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Dominika W. w sprawie o sygnaturze X Kp 137 / 18 Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
15.01.2018 Komunikat prasowy w sprawie o sygnaturze akt V Nkd 220/17 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Strony