-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Kolejna wizyta Sędziów z Chin w SO w Gdańsku

26 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku po raz kolejny odwiedziła delegacja sędziów z Chin. Celem spotkania, w którym wzięli udział Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku SSO Leszek Jantowski, sędziowie wizytatorzy SSO Bożena Bojko-Szczegiecka oraz SSO Ewa Ważny, a także sędzia IV Wydziału Karnego SSR del. do SO Leszek Nowopolski, było zapoznanie się chińskich sędziów z zasadami rekrutacji, oceny i awansu sędziów w naszym kraju a także najważniejszymi zagadnieniami z zakresu nadzoru administracyjnego w Polsce.

Sędziowie, którzy odwiedzili gdański Sąd, reprezentowali  Wyższy Sąd Ludowy dla Prowincji Jiangsu a także Średnie Sądy Ludowe dla Prefektur Suzhou, Yangzhou, LianYungang oraz Changzhou. Czwartkowe spotkanie było już drugą taką wizytą w tym roku  (27 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku gościł delegację sędziów z Wyższego Sądu Ludowego Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang - celem wizyty było poznanie obowiązujących w Polsce regulacji z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawnej ochrony zasobów wodnych) a czwartą w ciągu ostatnich 10 lat (w latach 2010 oraz 2012 tutejszy Sąd dwukrotnie gościł przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z prowincji Zhejiang).

 

Galeria: 
Wizyta chińskich sędziów w SO w Gdańsku
Wizyta chińskich sędziów w SO w Gdańsku
Wizyta chińskich sędziów w SO w Gdańsku
Wizyta chińskich sędziów w SO w Gdańsku
Wizyta chińskich sędziów w SO w Gdańsku
Wizyta chińskich sędziów w SO w Gdańsku
Wizyta chińskich sędziów w SO w Gdańsku