-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Kolegium Sądu Okręgowego

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 z pozn. zm.)
 
Art. 30. § 1. Kolegium sądu okręgowego składa się z:
1) prezesa sądu okręgowego;
2) najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego;
3) przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego, wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego (po jednym z każdego sądu rejonowego);
4) dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu.
 
Art. 31. § 1. Zgodnie z Ustawą Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania w niej określone, w szczególności:
1) wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3) wyraża opinię o projektach planów finansowych;
4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
4a) (uchylony)
5) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
6) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.
 
SKŁAD KOLEGIUM SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU (kadencja 2018-2021):
 
SSO Rafał Terlecki - Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
SSO Joanna Łaguna-Popieniuk – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
 
Sędziowie Sądu Okręgowego w Gdańsku:
 
1) SSO Weronika Klawonn (XV Wydział Cywilny)
2) SSO Marcin Kokoszczyński (XIV Wydział Karny)
 
Sędziowie sądów rejonowych:
1) SSR Joanna Jurkiewicz (Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku)
2) SSR Monika Studzienna-Pawlak (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku)
3) SSR Jolanta Jeżewska (Sąd Rejonowy w Gdyni)
4) SSR Adam Skórzewski (Sąd Rejonowy w Kartuzach)
5) SSR Magdalena Lemańczyk-Lis (Sąd Rejonowy w Kościerzynie)
6) SSR Izabel Bratek-Krull (Sąd Rejonowy w Kwidzynie)
7) SSR Maciej Helmin (Sąd Rejonowy w Malborku)
8) SSR Małgorzata Przybylska-Lewandowska (Sąd Rejonowy w Sopocie)
9) SSR Piotr Wangler (Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim)
10) SSR Andrzej Lubowiecki (Sąd Rejonowy w Tczewie)
11) SSR Ewa Kruk (Sąd Rejonowy w Wejherowie)