-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Kolegium Sądu Okręgowego

Dz.U.2001.98.1070
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
Art. 30. § 1. Kolegium sądu okręgowego składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, w tym czterech sędziów sądu okręgowego i czterech sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, a także z prezesa sądu okręgowego.
 
SKŁAD KOLEGIUM SĄDU OKRĘGOWEGO:
 
SSO Rafał Terlecki - Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
 
Sędziowie Sądu Okręgowego w Gdańsku:
 1. SSO Krzysztof Solecki
 2. SSO Krzysztof Ratusznik
 3. SSO Karolina Sarzyńska
 4. SSO Szczepan Stożynski

Sędziowie sądów rejonowych:

 1. SSR Ireneusz Fojuth (SR Gdańsk-Północ w Gdańsku)
 2. SSR Wojciech Morozowski (SR w Malborku)
 3. SSR Jolanta Jeżewska (SR w Gdyni)
 4. SSR Małgorzata Przybylska-Lewandowska (SR w Sopocie)