-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak złożyć pozew o separację?

W celu rozpoczęcia sprawy o separację małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew .
Pozew powinien zawierać następujące dane:
 • imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia separacji)
 • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)
 
W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:
 • orzeczenia separacji, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
 • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci
 
Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o separację.
Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:
 • skrócony odpis aktu małżeństwa
 • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie
 
Opłata stała od separację wynosi 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej (również e-znaków), za pośrednictwem portalu e-Płatności lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego 38 10 10 11 40 00 66 79 22 31 00 00 00
 
Możliwe jest również złożenie wniosku o separację w przypadku, gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci i chcą wspólnie złożyć sprawę o separacje.
Opłata od wniosku o separacje: 100 zł
 
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć również w broszurach informacyjno-edukacyjnych przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które są dostępne TUTAJ oraz bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.