-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Prawo Zgromadzeń

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015, poz. 1485) sądy okręgowe rozpoznają odwołania od decyzji organów gmin o zakazie zgromadzenia oraz o rozwiązaniu zgromadzenia.

ZAKAZ ZGROMADZENIA

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej organu gminy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na  stronie internetowej i  informuje   organizatora  zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania, w trybie nieprocesowym.  Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie  i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania prawo wniesienia  zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je również w terminie 24 godzin. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

ROZWIĄZANIE ZGROMADZENIA

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na  stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje   organizatora  zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania  odwołania, w trybie nieprocesowym.  Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie  i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5  dni od dnia doręczenia postanowienia  prawo wniesienia  zażalenia do sądu apelacyjnego. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

Gminy pozostające we właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku

Gdańsk, Pruszcz Gdański, Przywidz, Cedry Wielkie, Kolbudy Górne,   Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Gdynia, Kartuzy, Chmielno, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca, Żukowo, Kościerzyna, Dziemiany, Karsin, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa,  Kwidzyn, Dzierzgoń, Gardeja, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń,  Stary Targ, Sztum, Krynica Morska, Malbork,  Lichnowy, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański,  Nowy Staw, Ostaszewo, Stare Pole, Stegna, Sztutowo, Sopot, Starogard Gdański, Czarna Woda, Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Tczew, Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Wejherowo, Hel, Jastarnia, Puck, Reda, Rumia, Władysławowo, Choczewo, Gniewino, Kosakowo, Krokowa, Linia, Luzino, Łęczyce, Puck, Szemud.

POUCZENIE DLA STRONY