-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

informacja o wpływie odwołania od decyzji z dnia 21.12.2017r. o rozwiązaniu zgromadzenia

w oparciu o art. 25 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 2  Prawa o zgromadzeniach zawiadamia Prezydenta Miasta Pucka jako organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia mającego miejsce w dniu 21 grudnia 2017r. w godz. 12 - 14 w Pucku na Starym Rynku.

Numer sprawy: 
XVNs 3/18