-A +A

Godziny urzędowania

  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
  • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacja o wpływie odwołania od decyzji z 5.04.2019 r. o odmowie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzenia

Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego z 5.04.2019 r. nr BZK-VIII.6110.4.2019.EK w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzenia.

Numer sprawy: 
INs 135/19