-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacja o wpływie Odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18.05.2020r. odmawiającej zorganizowania zgromadzenia w dniu 24.05.2020r. przed Sądem Okręgowym w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z 18.05.2020 r. o zakazie zorganizowania zgromadzenia przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w dniu 24.05.2020r. w godz. 18 - 19.00Numer sprawy:XV NS 144/20

Numer sprawy: 
XVNs 144/20