-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacja o ponownym rozpoznawaniu sprawy dot. odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego z 28.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiadamia o uchyleniu postanowienia z 5.06.2019 r. sygn. akt XVNs 211/19 Sądu Okręgowego w Gdańsku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Sprawa dot. decyzji Wojewody Pomorskiego z 28.03.2019 r. nr BZK-VIII.6110.2.2019.

Numer sprawy: 
INs 236/19