-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacja dla Mediatorów

Gdańsk, dnia  27 marca  2014 r.

Adm. 0158-1/14

Państwo  Mediatorzy

Uprzejmie pragnę Państwa zawiadomić, iż wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez środowisko mediatorów potrzebom podjęte zostały działania, mające na celu zmianę dotychczasowego modelu SALONU MEDIATORA - inicjatywy prowadzonej od września 2012r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w oparciu o współpracę sędziów, mediatorów i inne środowiska zainteresowane propagowaniem idei mediacji.
Dążąc do zaangażowania szerszej grupy zainteresowanych tą inicjatywą osób i środowisk, proponujemy poszerzenie dotychczasowej konwencji poprzez włączenie w organizację cyklicznych spotkań wszystkich zainteresowanych mediatorów, jako współtwórców  tej – włączonej w stały harmonogram działania Sądu Okręgowego w Gdańsku inicjatywy.
W tym celu proponujemy spotkanie wszystkich osób zainteresowanych rozszerzeniem formuły organizacji i współtworzeniem SALONU MEDIATORA, celem omówienia zarówno haromonogramu, jak i tematów planowanych w bieżącym roku spotkań.

Na spotkanie to serdecznie zapraszam w dniu 15 kwietnia 2014r. na godz. 9.00 w Sali 133 Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż planujemy zachować zasadę cykliczności spotkań, przy wcześniejszym zaplanowaniu tematów, będących ich przedmiotem. Proponujemy także, by organizacja kolejnych spotkań SALONU MEDIATORA powierzana była w całości zainteresowanym osobom lub organizacjom – uprzednio ustalonym, np. w ramach spotkania w dniu 15 kwietnia na rok 2014r. , a następnie – na bieżąco na kolejnych spotkaniach ze stosownym wyprzedzeniem.        

Dlatego też zwracam się do Państwa o wskazanie proponowanych przez Państwa do omówienia na kolejnych spotkaniach tematów. O ile to możliwe, zwracam się o przesłanie ich do dnia 10 kwietnia 2014r. na adres mailowy:

od-administracyjny@gdansk.so.gov.pl bądź – w razie braku takiej możliwości – o przedstawienie na spotkaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r.