-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Informacja dla dotychczasowych mediatorów ws. karnych

INFORMACJA

W związku ze zmianą przepisów w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych wystąpiła potrzeba zaktualizowania dotychczasowego wykazu instytucji i osób godnych zaufania, którzy byli uprawnieni do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

Osoby i instytucje zainteresowane wpisaniem do nowego wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych proszone są o przedstawienie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 pkt 1-3 lub § 4 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 716).

Informacje dotyczące składanych dokumentów dla instytucji i kandydatów na mediatorów uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych znajdują się w zakładce mediacje/ Informacje dla kandydatów na mediatorów