-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak to działa?

Informacja w sprawie rezerwacji akt

Z uwagi na awarię systemu rezerwacji akt w okresie do dnia 16 kwietnia 2021 r. wnioski dotyczące zamawiania akt powinny być kierowane drogą elektroniczną bezpośrednio do Wydziałów Sądu Okręgowego w Gdańsku na poniżej wskazane adresy e-mail:

Wnioski dotyczące zamawianych akt winny zawierać:

 • sygnaturę akt;
 • datę oraz godzinę, w której mają zostać  udostępnione akta;
 • rolę w postepowaniu;
 • numer telefonu;
 • prośbę o wyrażenie zgody na wykonanie fotokopii z akt.

Każdorazowe informowanie przez Wydziały drogą mailową Czytelni Akt Sądu Okręgowego w Gdańsku - o fakcie, jakie akta i kiedy zostaną udostępnione zamawiającemu akta.

Podstawa:

Zarządzenie nr 121/21-Adm Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dn. 23 marca 2021 r. ws. sposobu zamawiania akt do Czytelni Akt drogą mailową bezpośrednio na adresy mailowe Wydziałów Sądu Okręgowego w Gdańsku w okresie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

 

Czytelnia akt

 1. Czytelnia akt mieści się:

    a. w budynku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 – sala nr 37

    b. w budynku przy ul. 3 Maja 9a – sala nr F 0.20 B 
 
2. Czytelnia działa w ramach Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 
3. Czytelnia obsługuje Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku.
 
4. W sali nr 37 przy ul. Nowe Ogrody 30/34 udostępniane są akta  spraw toczących się w: I i XV Wydziale Cywilnym,  III i XVI  Wydziale Cywilnym Odwoławczym, IV i XIV Wydziale Karnym, V Wydziale Karnym Odwoławczym, VI Wydziale Penitencjarnym, XI Wydziale Wykonawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 30/34.
 
5. W sali nr F 0.20 B udostępniane są akta spraw toczących się w: II Wydziale Cywilnym Rodzinnym, VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, IX Wydziale Gospodarczym, XII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym oraz XVII Wydziale Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. 3 Maja 9a.