-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Jak to działa?

1Prosimy o składanie zapytań jak najwcześniej, możliwie 2 dni przed planowanym terminem zapoznania się z aktami.

2Wypełnij formularz zapytania DOSTĘPNY TUTAJ [formularz czasowo niedostępny ze względu na prace serwisowe]
Pamiętaj o poprawnym podaniu sygnatury i adresu e-mail!

3Po wysłaniu zapytania otrzymasz potwierdzenie przesłania zapytania w postaci emaila przesłanego pod wskazany w formularzu adres.

4Oczekuj na odpowiedź przesłaną pocztą elektroniczną pod wskazany adres e-mail.

---

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 213/18-BOI Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z dn. 6 lipca 2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz wprowadzenia regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Czytelni Akt:

 1. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku funkcjonuje Czytelnia akt. Czytelnia akt mieści się:

    a. w budynku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 – sala nr 37

    b. w budynku przy ul. 3 Maja 9a – sala nr F 0.20 B 
 
2. Czytelnia działa w ramach Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 
3. Czytelnia obsługuje Sąd Okręgowy w Gdańsku i Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku.
 
4. W sali nr 37 przy ul. Nowe Ogrody 30/34 udostępniane są akta  spraw toczących się w: I i XV Wydziale Cywilnym,  III i XVI  Wydziale Cywilnym Odwoławczym, IV i XIV Wydziale Karnym, V Wydziale Karnym Odwoławczym, VI Wydziale Penitencjarnym, XI Wydziale Wykonawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 30/34.
 
5. W sali nr F 0.20 B udostępniane są akta spraw toczących się w: II Wydziale Cywilnym Rodzinnym, VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, IX Wydziale Gospodarczym, XII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym oraz XVII Wydziale Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. 3 Maja 9a.