-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Biegli sądowi

 

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH DLA OKRĘGU GDAŃSKIEGO [kliknij tutaj]  

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku 

Aktualna lista biegłych sądowych jest również dostępna dla zainteresowanych w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku (w pokoju 125A, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

* * *

KOMUNIKAT Z DN. 16.03.2020
WICEPREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
DO BIEGŁYCH Z ZAKRESU NAUK MEDYCZNYCH

Szanowni Państwo lekarze - biegli sądowi z zakresu nauk medycznych,

w związku z ogłoszonym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego zwracam się z prośbą do tych państwa, którzy mają zlecone przez Sądy orzekające wykonanie opinii połączone z badaniem sądowo-lekarskim, aby z uwagi na powstałą sytuację uzgodnili Państwo po telefonicznej konsultacji z sekretariatem wydziału lub sędzią referentem (o ile jest to możliwe) konieczność jej wykonania w zakreślonym terminie.

Powyższe pozwoli zminimalizować stan zagrożenia epidemią oraz uniknąć ewentualnej przewlekłości postępowania tam, gdzie przedłożenie opinii będzie konieczne.

                                                                       Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku

                                                                                  SSO Krzysztof Solecki

 

* * *


KOMUNIKAT
WICEPREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Z uwagi na postępujący rozwój wiedzy i nauki w dziedzinie medycyny, wspieranie się wymiaru sprawiedliwości wiedzą i doświadczeniem lekarzy uważa się za istotny element postępowania sądowego. 
 
W związku z powyższym zapraszam wszystkich, którzy chcą się podjąć pełnienia funkcji stałego biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku do zaznajomienia się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej tut. sądu www.gdansk.so.gov.pl oraz pod nr tel. 58 32 13 140 w Oddziale Administracyjnym.
 
Ponadto istnieje możliwość podjęcia współpracy tylko na potrzeby konkretnej „sprawy” w charakterze biegłego lub zespołu biegłych bez potrzeby podejmowania się stałej współpracy jako biegły sądowy. Tutaj mam na myśli podległe Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu placówki kliniczne i instytuty naukowe. 
 
W chwili obecnej najbardziej poszukiwani są specjaliści w następujących zakresach nauk medycznych:
diabetologia, endokrynologia, hematologia, alergologia, onkologia, gastrologia, kardiologia, immunologia, stomatologia, okulistyka, neurochirurgia, neuropsychologia, neurologia, chirurgia plastyczna, chirurgia szczękowa, chirurgia onkologiczna, medycyna pracy, ortopedia, laryngologia, psychiatria, pulmonologia, radiologia, rehabilitacja, seksuologia, urologia.