-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Badanie potrzeb w zakresie funkcjonalności Krajowego Rejestru Mediatorów - zaproszenie do udziału w ankiecie

Przekazujemy zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości do wypłenienia niniejszej ankiety elektronicznej w związku z badaniem potrzeb w zakresie funkcjonalności Krajowego Rejestru Mediatorów.
 
Jej celem jest wstęp do analizy, za którą zgodnie z podziałem zadań odpowiedzialny jest jeden z Partnerów projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.
 
Linki do ankiet znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Mediacje https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ankiety