-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Awanse zawodowe Sędziów okręgu gdańskiego

W dniu 26 maja 2020 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołał: 
 
  • na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku Panią Sędzię Agnieszkę Kokoszczyńską 

Przed odebraniem nominacji Sędzia Agnieszka Kokoszczyńska orzekała w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, z którym była związana zawodowo od 2003 r., gdzie przez ponad 10 ostatnich lat również pełniła funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego. W latach 2001-2003 była również referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. 

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku będzie orzekać w IV Wydziale Karnym.

 
  • na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dwoje dotychczasowych Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku: Panią Sędzię Dorotę Majerską-Janowską oraz Pana Sędziego Leszka Meringa 
 
Sędzia Dorota Majerską-Janowska orzekała w Sądzie Okręgowym w Gdańsku od 2012 r., początkowo w IX Wydziale Gospodarczym (jeszcze w ramach delegacji jako Sędzia Sądu Rejonowego), a następnie w XV Wydziale Cywilnym (od 2014 r. już jako Sędzia Sądu Okręgowego) i III Wydziale Cywilnym Odwoławczym (od 2017 r.). Przed nominacją do Sądu Okręgowego Pani Sędzia była związana zawodowo z Sądem Rejonowym w Gdańsku, a po zmianie jego organizacji z Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku.
 
W Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku będzie orzekać w I Wydziale Cywilnym.
 
 
Sędzia Leszek Mering orzekał w Sądzie Okręgowym w Gdańsku od 2000 r., początkowo w V Wydziale Karnym Odwoławczym (najpierw w ramach delegacji jako Sędzia Sądu Rejonowego, a od 2002 r. jako Sędzia Sądu Okręgowego), następnie w pierwszoinstancyjnym IV Wydziale Karnym, a od 2007 r. ponownie w wydziałach karnych odwoławczych: XIII i V. W latach 2004-2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, był również Przewodniczącym XIII Wydziału Karnego Odwoławczego (w latach 2016-2017), a od 2018 r. Przewodniczącym V Wydziału Karnego Odwoławczego. Przed nominacją do Sądu Okręgowego Pan Sędzia był związany zawodowo z Sądem Rejonowym w Sopocie, a następnie w Gdańsku, w którym w latach 2001-2004 pełnił funkcję Prezesa.
 
W Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku będzie orzekać w II Wydziale Karnym.
 
Wszystkim Sędziom bardzo serdecznie gratulujemy.
 
Galeria: