-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Akademia Mediacji Rodzinnych - oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni

W ramach porozumienia o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowych zawartego z Sądem Okręgowym w Gdańsku (więcej na ten temat znajdą Państwo TUTAJWyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni organizuje interdyscyplinarne studia podyplomowe pn. 
 
 
 Program studiów został skierowany do osób zainteresowanych oraz zawodowo zajmujących się obszarem rodzinnym,
które dążą do podniesienia lub uzupełnienia swoich kompetencji w tym zakresie. 
 
Partnerem merytorycznym kierunku jest Centrum Porozumień Prawnych a wśród wykładowców znajdują się doświadczeni sędziowie zajmujący się sprawami rodzinnymi. 
 
Program studiów oraz informacje nt. rekrutacji znajdą Państwo w oficjalnej ulotce informacyjnej,
 
a także na stronie internetowej kierunku 
 
 
Rejestracja na studia jest możliwa za pośrednictwem formularza on-line znajdującego na stronie www.wsaib.pl.
 
PATRONI AKADEMII MEDIACJI RODZINNYCH
 
PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW RODZINNYCH
W POLSCE