-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Agenda dziewiątego Salonu Mediatora

Dziewiąte spotkanie w ramach "Salonu Mediatora". 

    Dziewiąte spotkanie „Salonu Mediatora” poświęcone będzie mediacjom rodzinnym. Prelekcję podczas spotkania poprowadzą mediatorka Ewa Krzymuska – Gryncewicz i trenerka rozwoju osobistego Dominika Jasińska, które przedstawią uczestnikom jak prowadzić mediację rodzinną w oparciu o  metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC). 

    Po prelekcji zapraszamy do dyskusji nad możliwościami wykorzystania NVC w mediacji.

Dalsza część spotkania poświęcona będzie konstruowaniu ugód mediacyjnych mediacjach rodzinnych i istotnym elementom jakie ugody te powinny zawierać z punktu widzenia sędziów wydziałów Cywilnych Rodzinnych oraz wydziałów Rodzinnych i Nieletnich.

    Drugą część Salonu Mediatora poprowadzi SSO Ewa Ważny.

Celem spotkania jest próba wypracowania dobrych praktyk w zakresie konstruowania prawidłowych ugód mediacyjnych w mediacjach rodzinnych oraz poznanie nowych technik mediacyjnych.

Agenda dziewiątego Salonu Mediatora przedstawia się następująco:

 • 10.00 – 10.05 powitanie przez Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku gości i uczestnikówSalonu Mediatora
 • 10.05 – 10.45 „Prowadzenie mediacji w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy (PBP)(NVC)”
 • 10.45 – 11.10 dyskusja
 • 11.10 – 11.20 przerwa kawowa
 • 11.20 – 11.40 konstruowanie ugód mediacyjnych w mediacjach rodzinnych– na podstawie spostrzeżeń i uwag sędziów,
 • 11.40 – 12.30 dyskusja i próba wypracowania dobrych praktyk w zakresie konstruowania ugód mediacyjnych i współpracy pomiędzy sędziami,  mediatorami i pełnomocnikami skonfliktowanych Stron. 

Spotkanie w ramach „SALONU MEDIATORA” odbędzie się w dniu 18 listopada 2013 roku w godzinach 10.00 – 12.30 w sali nr 157 B Sądu Okręgowego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34.

Zapraszamy w imieniu Organizatorów