-A +A

Godziny urzędowania

  • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
  • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

  • Centrala Sądu: 58 32-13-199
  • Sprawy karne: 58 32-13-268
  • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

4. Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Gdańsku
oraz pomorskie środowiska prawnicze
zapraszają na
 
 
 
Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej to przedsięwzięcie popularyzacyjno-edukacyjne skierowane przede wszystkim do młodzieży szkolnej - ze starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII), klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych - ale z programu PTEP korzystają także dzieci i osoby starsze.
 
W ramach PTEP odbędą się wydarzenia przybliżające ich uczestnikom podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. Będą to m.in.: wizyty sędziów i prawników innych profesji w szkołach, w domach opieki i klubach seniora, dni otwarte sądów i kancelarii pranych, symulacje rozpraw, szkolenia dla nauczycieli, pokazy mediacji, debaty i in.
 
Celem Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej jest budowanie świadomości prawnej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji wymiaru sprawiedliwości jako przyjaznych obywatelowi.
 
 
---
Z G Ł O S Z E N I A   S Z K Ó Ł
 
Placówki zainteresowane udziałem swoich klas w wydarzeniach 4. Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, na które Sąd prowadzi rekrutację* (debata, pokazy mediacji, symulacje rozpraw oraz debaty oksfordzkie), proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: k.ruszkowski@gdansk.so.gov.pl w terminach wskazanych w programie
 
Podczas zgłaszania grup należy w szczególności podać: wybrane wydarzenie, preferowany termin/godzinę (w przypadku wydarzeń powtarzających również inne terminy/godziny, które Państwu pasują), łączną liczbę osób (uczniowie + opiekunowie) oraz dane kontaktowe (telefon oraz adres e-mail) głównego opiekuna grupy.
 
Jako „jedną grupę” rozumiemy maksymalnie 30 osób (uczniowie + opiekunowie).
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w wydarzeniu mogą wziąć udział tylko grupy wcześniej zarejestrowane.
 
UWAGA: Przed wysłaniem ewentualnego zgłoszenia prosimy zapoznać się z informacją nt. przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, która znajduje się TUTAJ. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z tą infromacją. 
 

UWAGA

- 1-

Ze względów organizacyjnych planowana na 19.11.2018 r. debata z nauczycielami i uczniami pt.: „Kierunki edukacji prawnej dzieci i młodzieży i sposoby ich realizacji z punktu widzenia nauczycieli i uczniów” została odwołana.

- 2 -

Z uwagi na brak zgłoszenia do konkursu fotograficznego nt. "Sprawiedliwość w obiektywie" prac spełniających warunki formalne, organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu konkursu.  

 
 
* na niektóre wydarzenia objęte programem 4. PTEP (spotkanie z dyrektorami, konkurs na symulację rozprawy) rekrutacja była prowadzona przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku; w przypadku Dnia Otwartego w Sądzie z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, które wpłynęły na początku roku, rekrutacja została zamknięta.

UWAGA

Zapraszamy do zapoznania się z naszym podsumowaniem
4. Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku
[KLIKNIJ TUTAJ]