-A +A

Godziny urzędowania

 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 - pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00
 • Kasa Sądu: 8:30-15:00 - pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel. 58-32-13-199
NIP: 583-24-47-688
REGON: 000321780
 
 
 

Aktualizacja: 25.05.2020 r., godz. 11:20
 

UWAGA!

Od dnia 18 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku znosi część ograniczeń swojego urzędowania, wprowadzonych w związku epidemią COVID-19, a dotyczących:

 • obowiązku znoszenia wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych z wyłączeniem spraw pilnych – od dnia 18 maja 2020 r. wszystkie sprawy, które nie zostały zniesione lub ich termin nie został zmieniony, będą odbywały się we wcześniej wyznaczonych terminach;
   
 • wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych innych niż w sprawach pilnych – od dnia 18 maja 2020 r. wszystkie sprawy będą sukcesywnie wyznaczane;
   
 • ograniczenia badań w OZSS tylko do spraw pilnych – od dnia 18 maja 2020 r. będą przeprowadzane badania, które mogą być wykonane przy zachowaniu podwyższonych warunków bezpieczeństwa;
   
 • zamknięcia Biura Obsługi Interesantów – od dnia 18 maja 2020 r. zostaną ponownie uruchomione Biuro Obsługi Interesantów, Punkt Informacyjny KRK, Kasa Sądu i Biuro Podawcze;
   
 • ograniczenia dostępu do Czytelni Akt – od dnia 18 maja 2020 r. dostęp do Czytelni Akt będzie możliwy we wszystkich kategoriach spraw;
   
 • ograniczenia godzin otwarcia Sądu w poniedziałki - od dnia 18 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku jest otwarty w poniedziałki w godz. 7:30-18:00.
   

Jednocześnie w dalszym ciągu pozostają zachowane podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu przed zagrożeniem epidemiologicznym, m.in. poprzez:

 • ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynku Sądu i ograniczenie czasu ich przebywania w budynku;
 • ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem;
 • maksymalne ograniczenie obrotu korespondencji tradycyjnej.

Wejście na teren Sądu Okręgowego w Gdańsku
będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, wejściówka na rozprawę jako publiczność, umówiona wizyta w czytelni akt, umówione spotkanie w sprawie skargi lub w innej sprawie administracyjnej itp.).

Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 20 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.

Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w Gdańsku podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury.

Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w Gdańsku podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym ochrony ust i nosa. Przed wejściem na sale rozpraw są pojemniki z płynem dezynfekującym.

Wszelkie sprawy winny być załatwiane w pierwszej kolejności za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia celem umożliwienia jej przejścia procedury naświetlania lampami UV.

Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie.


Przed kontaktem z Sądem Okręgowym w Gdańsku prosimy koniecznie zapoznać się ze wszystkimi ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA, które dostępne są po kliknięciu na poniższy odnośnik:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 [KLIKNIJ TUTAJ]

 

* * *

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ


* * *

Ponadto prosimy o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 157/20-Adm Prezesa SO w Gdańsku ws. ograniczenia urzędowania SO w Gdańsku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19

Zarządzeniem Nr 159/20-KO Prezesa SO w Gdańsku z dn. 18 maja 2020 r. ws. przeciwdziałania COVID-19 w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej

Zarządzeniem Nr 158/20-KO Prezesa SO w Gdańsku z dn. 15 maja 2020 r. ws. przeciwdziałania COVID-19 w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej

Zarządzeniem Nr 146/20-KO Prezesa SO w Gdańsku z dn. 8 maja 2020 r. ws. przeciwdziałania COVID-19 w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej

 
 
Godziny urzędowania sekretariatów wydziałów:
 • poniedziałek od 8:00 do 18:00,
 • od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00

Godziny urzędowania kasy sądu:

 • poniedziałek od 8:30 do 18:00
  przerwy: 11:15-11:30 oraz 15:00-15:15
 • od wtorku do piątku od 8:30 do 15:00
  przerwa 11:15-11:30

Legalizacja (uwierzytelnianie wzorów podpisów sędziów i notariuszy w dokumentach przeznaczonych do użytku zagranicznego i w obiegu krajowym)

 • od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30

Godziny urzędowania Biura Podawczego i Biura Obsługi Interesantów:

 • poniedziałek od 7:30 do 18:00
 • od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30
 
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku:
piętro -1     UWAGA: nowa lokalizacja!
tel. 58 32-13-156
tel. 58 32-13-157
tel. 58 32-13-172 (Kierownik)
 • poniedziałek od 8:30 do 18:00,
  przerwy: 11:15-11:30 i 15:00-15:15
 • od wtorku do piątku od 8:30 do 15:00,
  przerwa: 11:15-11:30
   
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni:
pokój nr 33 na parterze budynku „A” (ul. Plac Konstytucji 5)
tel. 58 765-63-38 
 • poniedziałek od 8:20 do 17:30,
  przerwy: 11:00-11:15 i 15:00-15:15
 • od wtorku do piątku od 8:20 do 15:00,
  przerwa: 11:00-11:15


Biuro Obsługi Interesantów

A. Budynek Sądu przy ul. Nowe Ogrody
 
Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk (Centrum Obsługi Interesantów – poziom: -1)
 
Jak dotrzeć do Centrum Obsługi Interesantów: schodami na lewo od głównego wejścia do Sądu od ul. Nowe Ogrody (jeszcze przed bramkami bezpieczeństwa – przyp.) lub windą (za bramkami bezpieczeństwa, koło szatni – przyp.)
 
tel. 58 32-13-268
tel. 58 32-13-269
 
B. Budynek Sądu przy ul. 3 Maja
 
Adres: ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk (hol główny pomiędzy budynkami F i G)
 
tel. 58 32-42-813
 
Filia BOI w budynku Sądu przy ul. 3 Maja 9A udziela informacji w sprawach z właściwości wydziałów:
 • II Cywilnego Rodzinnego
 • VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • IX Gospodarczego
 • XII Gospodarczego Odwoławczego

 
 
Czytelnia akt:
 • Budynek przy ul. 3 Maja 9a, 80-802 Gdańsk - pokój nr F0.20B - tel. 58-32-42-816
 • Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk  - pokój nr 37 - tel. 58-32-13-451

Godziny urzędowania Czytelni Akt:
 • poniedziałek od 8:00 do 17:00 [ostatnia os. może wejść do Czytelni o godz. 16:30]
 • od wtorku do piątku od 8:00 do 14:30 [ostatnia os. może wejść do Czytelni o godz. 14:00]
 
W pokoju nr 37 przy ul. Nowe Ogrody 30/34 udostępniane są akta spraw toczących się Sądzie Okręgowym w Gdańsku w:
 • I i XV Wydziale Cywilnym, 
 • III i XVI  Wydziale Cywilnym Odwoławczym,
 • IV i XIV Wydziale Karnym,
 • V Wydziale Karnym Odwoławczym,
 • VI Wydziale Penitencjarnym,
 • XI Wydziale Wykonawczym 
oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 30/34.
 
W pokoju nr F 0.20 B udostępniane są akta spraw toczących się Sądzie Okręgowym w Gdańsku w: 
 • II Wydziale Cywilnym Rodzinnym,
 • VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • IX Wydziale Gospodarczym
 • oraz w XII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym
oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. 3 Maja 9a.