-A +A

Godziny urzędowania

 • BOI: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Biuro Podawcze: 7:30-15:30 | pn. 7:30-18:00
 • Punkt K​RK: 8:30-15:00 | pn. 8:30-18:00

Najważniejsze Telefony

 • Centrala Sądu: 58 32-13-199
 • Sprawy karne: 58 32-13-268
 • Sprawy cywilne: 58 32-13-269

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel. 58-32-13-199
NIP: 583-24-47-688
REGON: 000321780
 
 
 

Aktualizacja: 26.02.2021 r., godz. 14:00
 

UWAGA!

W związku z epidemią COVID-19 w Sądzie Okręgowym w Gdańsku obowiązują 

podwyższone środki bezpieczeństwa,

których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu przed zagrożeniem epidemiologicznym, m.in. poprzez:

 • ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynku Sądu i ograniczenie czasu ich przebywania w budynku;
 • ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem;
 • maksymalne ograniczenie obrotu korespondencji tradycyjnej.

W tym okresie, m.in.:

 1. Wejście na teren Sądu Okręgowego w Gdańsku jest możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie, zawiadomienie o terminie, wejściówka dla publiczności, umówiona wizyta w czytelni akt, umówione spotkanie w innej sprawie itp.).
   
 2. Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 20 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.
   
 3. Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w Gdańsku podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury.
   
 4. Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w Gdańsku podlegają aktualnym obostrzeniom dotyczącym ochrony ust i nosa. Osoby, które nie posiadają osłony zakrywającej usta i nos, zgodnej z aktualnymi przepisami sanitarnymi, nie będą wpuszczane do budynku Sądu. Przed wejściem na sale rozpraw znajdują się pojemniki z płynem dezynfekującym. 
   
 5. Wszelkie sprawy winny być załatwiane w pierwszej kolejności za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia celem umożliwienia jej przejścia procedury naświetlania lampami UV.
   
 6. Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie.
   
 7. Udział przedstawicieli mediów i publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych możliwy jest wyłącznie na podstawie uprzednio wydanych kart wstępu. Prośbę o wydanie kart wstępu należy złożyć telefonicznie lub e-mailowo w BOI co najmniej na dwa dni robocze przed planowanym terminem. Z uwagi na wielkość sal i konieczność zachowania reżimów sanitarnych liczba wydawanych kart wstępu może być ograniczona.


Przed kontaktem z Sądem Okręgowym w Gdańsku prosimy koniecznie zapoznać się ze wszystkimi ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA, które dostępne są po kliknięciu na poniższy odnośnik:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 [KLIKNIJ TUTAJ]

* * *

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ


* * *

Ponadto prosimy o zapoznanie się z:

Zarządzeniem Nr 289/20-Adm Prezesa SO w Gdańsku ws. ograniczenia urzędowania SO w Gdańsku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19

Zarządzeniem Nr 159/20-KO Prezesa SO w Gdańsku z dn. 18 maja 2020 r. ws. przeciwdziałania COVID-19 w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej

Zarządzeniem Nr 158/20-KO Prezesa SO w Gdańsku z dn. 15 maja 2020 r. ws. przeciwdziałania COVID-19 w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej

Zarządzeniem Nr 146/20-KO Prezesa SO w Gdańsku z dn. 8 maja 2020 r. ws. przeciwdziałania COVID-19 w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej

 
 
Godziny urzędowania sekretariatów wydziałów:
 • poniedziałek od 8:00 do 18:00,
 • od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00

UWAGA:

Od dnia 3 lipca 2020 r. zmienia się forma obsługi kasowej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ

W przypadku ubiegania się - w związku ze stawiennictem w charakterze świadka - o zwrot kosztów podróży/noclegu/utraconych zarobków lub dochodów prosimy o podanie we wniosku numeru rachunku bankowego w celu umożliwienia przekazania środków w sposób bezpieczny.


Legalizacja (uwierzytelnianie wzorów podpisów sędziów i notariuszy w dokumentach przeznaczonych do użytku zagranicznego i w obiegu krajowym)

 • od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:30

Godziny urzędowania Biura Podawczego i Biura Obsługi Interesantów:

 • poniedziałek od 7:30 do 18:00
 • od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

KRAJOWY REJESTR KARNY
 
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku:
piętro -1     UWAGA: nowa lokalizacja!
tel. 58 32-13-156
tel. 58 32-13-157
 • poniedziałek od 8:30 do 18:00,
  przerwy: 11:15-11:30 i 15:00-15:15
 • od wtorku do piątku od 8:30 do 15:00,
  przerwa: 11:15-11:30
   
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni:
pokój nr 33 na parterze budynku „A” (ul. Plac Konstytucji 5)
tel. 58 765-63-38 
 • poniedziałek od 8:20 do 17:30,
  przerwy: 11:00-11:15 i 15:00-15:15
 • od wtorku do piątku od 8:20 do 15:00,
  przerwa: 11:00-11:15
   

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

A. Budynek Sądu przy ul. Nowe Ogrody
 
Adres: ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk (Centrum Obsługi Interesantów – poziom: -1)
 
Jak dotrzeć do Centrum Obsługi Interesantów: schodami na lewo od głównego wejścia do Sądu od ul. Nowe Ogrody (jeszcze przed bramkami bezpieczeństwa – przyp.) lub windą (za bramkami bezpieczeństwa, koło szatni – przyp.)
 
tel. 58 32-13-268
tel. 58 32-13-269
tel. 58 32-13-322
tel. 58 32-13-129
 
B. Budynek Sądu przy ul. 3 Maja
 
Adres: ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk (hol główny pomiędzy budynkami F i G)
 
tel. 58 32-42-813 lub 842
 
Filia BOI w budynku Sądu przy ul. 3 Maja 9A udziela informacji w sprawach z właściwości wydziałów:
 • II Cywilnego Rodzinnego
 • VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • IX Gospodarczego
 • XII Gospodarczego Odwoławczego
 • XVII Własności Intelektualnej
 


CZYTELNIA AKT 
 • Budynek przy ul. 3 Maja 9a, 80-802 Gdańsk - pokój nr F0.20B - tel. 58-32-42-816
 • Budynek przy ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk  - pokój nr 37 - tel. 58-32-13-451

Godziny urzędowania Czytelni Akt:
 • poniedziałek od 8:00 do 17:00 [ostatnia os. może wejść do Czytelni o godz. 16:30]
 • od wtorku do piątku od 8:00 do 14:30 [ostatnia os. może wejść do Czytelni o godz. 14:00]
 
W pokoju nr 37 przy ul. Nowe Ogrody 30/34 udostępniane są akta spraw toczących się Sądzie Okręgowym w Gdańsku w:
 • I i XV Wydziale Cywilnym, 
 • III i XVI  Wydziale Cywilnym Odwoławczym,
 • IV i XIV Wydziale Karnym,
 • V Wydziale Karnym Odwoławczym,
 • VI Wydziale Penitencjarnym,
 • XI Wydziale Wykonawczym 
oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 30/34.
 
W pokoju nr F 0.20 B udostępniane są akta spraw toczących się Sądzie Okręgowym w Gdańsku w: 
 • II Wydziale Cywilnym Rodzinnym,
 • VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • IX Wydziale Gospodarczym
 • XII Wydziale Gospodarczym Odwoławczym
 • XVII Wydziale Własności Intelektualnej
oraz w sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w Wydziałach z siedzibą przy ul. 3 Maja 9a.